Projecten

 

Girls@Home is een project dat vanaf 2011 loopt en sinds november 2014 onder Stichting Ontmoet Winterswijk valt. De stichting wil heel graag uitbreiden en ook voor andere doelgroepen starten.

 

girlsathome.nl

 

 

 

 

Coördinator

 

Stichting Ontmoet is en vrijwilligersorganisatie. Ze heeft  een bestuur en een coördinator. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. De coördinator is degene die bestuur, vrijwilligers en doelgroep met elkaar verbindt, die contacten onderhoudt met de verschillende instanties en het doel van de stichting realiseert.

 

Onze coördinator stelt zich voor: 

 

Hallo, mijn naam is Anneke van Nierop. Mijn passie is om mensen te laten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Door creatief meedenken en proactief handelen wil ik hen daar graag mee helpen. Ik hou van nieuwe ideeën bedenken, verrijken, ontwikkelen en uitvoeren. Vanuit die passie is Stichting Ontmoet dan ook ontstaan. Onze wens is om naast mensen uit alle lagen van de bevolking te gaan staan, en hen verder te helpen om volop tot bloei te komen.

 

Mijn werkwijze is analyserend en doelgericht. Ik heb geleerd om als weerbaarheidsdocente  trainingen op maat te maken voor scholen en jongerenorganisaties en voor individuen. Ik heb recentelijk mijn diploma gehaald voor Jongerenwerker en ik heb een supervisietraject doorlopen. Hiermee ben ik professioneel jongerenwerker in het begrijpen, begeleiden en coachen van jongeren.

 

Mijn doelen als coördinator zijn veiligheid en een open sfeer creëren. Iedereen telt mee. Deelnemers, vrijwilligers, ouders. Ik vind het geweldig om deelnemers in hun kracht te zetten. Ik loop warm voor mensen die net een duwtje in de rug nodig hebben. Het is te gek om te zien dat deelnemers opbloeien door onze gezamenlijke inspanningen!

 

 coordinator foto fiets aangepast

 

 

Als u ons werk waardeert wilt u ons dan steunen? U kunt een bedrag ter ondersteuning storten op het rekening nummer van Stichting Ontmoet Winterswijk.

 

Rekening nummer: NL16 RABO 0300 6152 80 

 

Wij hebben een ANBI-keurmerk, waardoor uw gift aftrekbaar is bij de belasting.

 

Ook zijn wij op zoek naar mensen die ons maandelijks zouden willen steunen. We kunnen niet automatisch incasseren. Mocht u ons toch maandelijks willen helpen zou u er een herhaal opdracht van kunnen maken bij uw bank.

 

Helpt u ons mee?

 

Alvast heel hartelijk bedankt namens bestuur, vrijwilligers, coördinator en deelnemers van Stichting Ontmoet!